อีเมล์

เครื่องมือการติดต่อของธุรกิจ

อีเมล์

ปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนามากขึ้น และธรุกิจส่วนใหญ่ เริ่มหันไปใช้ อีเมล์ ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจาก สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เพื่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจ จำเป็นต้องมี ผู้ให้คำแนะนำ ผู้ให้บริการ และผู้ดูแลที่ดี เช่นเรา


จุดเด่นบริการ

 • รองรับมาตรฐาน โปรโตคอล: IMAP4, POP3, APOP, SMTP, MIME
 • รองรับระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล SSL สำหรับ IMAP4-SSL/TLS, POP3-SSL/TLS และ SMTP-SSL/TLS
 • สามารถเก็บข้อมูลการใช้การ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550
 • ขนาดของอีเมล์รับส่งสูงสุดได้ 30 MB ต่อฉบับ
 • หากมีปัญหาการใช้งานมีเจ้าหน้าที่ คอยให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบถึงปัญหาต่างๆ ได้ เช่น กรณีที่ส่งอีเมล์แล้วปลายทางไม่ได้รับ ก็สามารถตรวจสอบทราบได้ว่าอีเมล์ตกหล่น หรือมีปัญหาที่จุดไหน

ผู้ดูแลระบบ

 • เพิ่ม / แก้ไข / ลบ อีเมล์ของระบบ
 • กำหนด Quota ของแต่ละผู้ใช้
 • ระบบกรองเมล์ (Filter)
 • ระบบสถิติ การใช้งานของผู้ใช้

ผู้ใช้งาน

 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน / กำหนดคำถามเพื่อให้ระบบแจ้งรหัสผ่าน เมื่อลืมรหัสผ่านได้
 • กำหนดการส่งต่อ Forward ไปยังอีเมล์อื่นๆได้
 • ระบบ Auto response ตอบกลับผู้ส่งอัติโนมัติเมื่อเมล์มาถึง
 • การแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมล์ทางโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านระบบ Short Message Service หรือ SMS โดยสามารถส่งได้ทั้งแบบ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้สามารกำหนดเบอร์โทรศัพท์มือถือเองได้ รวมทั้งสามารถกำหนดการส่งเฉพาะบางอีเมล์ (Filter) ได้ *
 • ระบบกรองเมล์ (Filter) ส่วนตัว
 • กำหนดระบบป้องกันจดหมายขยะ
 • ตรวจสอบการรับส่งเมล์จากไฟล์ Log

ระบบป้องกันไวรัส

 • ใช้ฐานข้อมูลของไวรัสที่ปรับปรุงล่าสุด
 • ป้องกันการส่งไฟล์ที่มีนามสกุลต้องสงสัย

ระบบป้องกันเมล์ขยะ

 • Sender Policy Framework (SPF) ตรวจสอบผู้ส่งจากข้อมูล DNS
 • ระบบป้องอีเมล์ขยะโดย SpamAssassin ป้องกันจดหมายขยะได้มากกว่า 90%
 • ใช้ระบบฐานข้อมูล blacklist จากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการประมวลผล
 • มีระบบ blacklist จากข้อมูล อีเมล์ของผู้ส่ง ลักษณะของเนื้อหา เว็บไซต์ที่โฆษณา
 • สามารถป้องกันจดหมายขยะทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ได้

ข่าวใหม่

22/07/2010
สมัครใช้บริการได้ที่ อีเมล์โฮสติ้งบริการอื่นๆ

เว็บโฮสติ้ง
จดโดเมน
โปรโมทเว็บ

Valid XHTML | CSS