อีเมล์

เครื่องมือการติดต่อของธุรกิจ

ราคา

Starter Mail Value Mail Business Mail Enterprise Mail Ultimate Mail
Disk Space: 100 MB 500 MB 1000 MB 2000 MB 5000 MB
Bandwidth: 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB 75 GB
Email Accounts: Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Max mail size: 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB
Spam Filter: Yes Yes Yes Yes Yes
Virus Filter: Yes Yes Yes Yes Yes
Price: 500 Baht/Year 1,000 Baht/Year 2,000 Baht/Year 3,500 Baht/Year 5,000 Baht/Year

Valid XHTML | CSS